Zaznacz stronę

Gabinet podologiczny to miejsce, w którym pacjent, a także wykonujący zabieg specjalista powinni czuć się w pełni bezpiecznie. Aby mogło tak być, gabinet ten powinien spełniać odpowiednie normy dotyczące jego higieny. Właściciele i wszyscy pracownicy gabinetów podologicznych powinni więc ściśle przestrzegać odgórnie ustalonych zasad, mających na celu zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa pacjentów, a więc minimalizowanie jakiegokolwiek ryzyka wystąpienia zakażenia bakteryjnego, wirusowego czy grzybiczego. Co należy wiedzieć o higienie w gabinecie podologicznym?

Higiena w gabinecie a prawo

Gabinety podologiczne podlegają w Polsce takim samym przepisom prawnym jak gabinety kosmetyczne, odnowy biologicznej oraz salony tatuażu. Wszystkie te miejsca muszą spełniać wymogi sanitarne, regulowane przez ustawę z dn. 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570) oraz ustawę z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U.nr 126, poz. 1381). W dokumentach znaleźć można zapisy o wymogu odpowiedniego przygotowania, oczyszczenia i zdezynfekowania stanowiska pracy oraz regularnej sterylizacji używanych sprzętów.

Co składa się na higienę w gabinecie podologicznym?

Cały proces utrzymania należytej higieny w gabinecie podologicznym podzielić można na kilka kluczowych elementów. Pierwszy z nich to podstawowa czynność, jaką jest mycie, mające na celu usunięcie widocznych zabrudzeń zarówno ze stanowiska zabiegowego, jak i używanych narzędzi czy akcesoriów. Czynność ta dotyczy również pozostałych części gabinetu, jak chociażby podłogi lub pomieszczenia gospodarcze bądź toalety. Podłogi i powierzchnie foteli oraz mebli należy myć przy użyciu ciepłej wody oraz specjalnych detergentów. W przypadku narzędzi zaleca się natomiast stosowanie płynu do dezynfekcji oraz specjalnej myjki ciśnieniowej, która z dużą skutecznością usuwa widoczne zabrudzenia z ich powierzchni.

Kolejnym elementem, koniecznym dla utrzymania odpowiedniej higieny w gabinecie, jest dezynfekcja – proces mający na celu usunięcie wszelkich drobnoustrojów z powierzchni, narzędzi, a także skóry podologa. Dezynfekcja skutecznie usuwa patogeny pozostające w formie wegetatywnej. Środki do dezynfekcji stosowane w gabinetach podologicznych powinny posiadać właściwości:

  • wirusobójcze,
  • bakteriobójcze,
  • grzybobójcze,
  • sporobójcze,
  • prątkobójcze.

Jest to proces o wysokiej skuteczności działania, wystarczającej w przypadku oczyszczania skóry i powierzchni. W przypadku narzędzi podologicznych konieczne jest jednak uzupełnienie jej o kolejny, ostatni etap, jakim jest sterylizacja. Pozwala ona na całkowite usunięcie z powierzchni narzędzi niepożądanych drobnoustrojów, także tych pozostających w formie przetrwalnikowej. Ten właśnie aspekt sterylizacji stanowi kluczowe uzupełnienie procesu dezynfekcji. Sterylizacji należy poddawać wszystkie narzędzia i akcesoria, mające bezpośredni kontakt ze skórą pacjenta, a więc nożyczki, cążki, cęgi oraz frezy.

Rodzaje sterylizacji

Sterylizację narzędzi w gabinecie podologicznym przeprowadza się w autoklawie. Na rynku znaleźć można wiele różnych ich rodzajów, jednak do najpowszechniej zalecanych i rekomendowanych należą autoklawy klasy B. Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. autoklaw o pojemności wyższej niż 10 litrów musi zostać objęty specjalnym nadzorem technicznym. Sprzęt powinien również posiadać odpowiednie i aktualne badania oraz przeglądy techniczne.

W autoklawie przeprowadzać można trzy różne rodzaje sterylizacji narzędzi. Jest to:

  • sterylizacja gorącym powietrzem,
  • sterylizacja chemiczno-fizyczna,
  • sterylizacja fizyczna.

Pierwszy typ sterylizacji opiera się na działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Powietrze podgrzewane jest do temperatury 160–180 stopni, a następnie kierowane pod ciśnieniem na powierzchnię wyjaławianych sprzętów. Drugi sposób sterylizacji, wyjaławianie chemiczno-fizyczne, to proces, który opiera się na użyciu specjalnych substancji chemicznych, usuwających patogeny. Sterylizację tę podzielić można dodatkowo na dwa podtypy, jakimi są: sterylizacja gazowa i sterylizacja przy użyciu roztworu aldehydu glutarowego. Trzeci typ to wyjaławianie fizyczne, nietermiczne, które również dzieli się na dwie osobne kategorie. Są nimi sterylizacja z użyciem promieniowania ultrafioletowego oraz promieniowania jonizującego.

Higiena i bezpieczeństwo podologa

Higiena w gabinecie podologicznym dotyczy również samego pracującego w nim specjalisty. Podolog powinien więc pamiętać o stosowaniu i regularnym uzupełnianiu zapasów środków ochrony osobistej. Mowa tu przede wszystkim o rękawiczkach, maseczkach oraz okularach ochronnych i czepkach. Należy pamiętać, że czepki, maseczki i rękawiczki to akcesoria przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Niezależnie od stosowanych środków ochrony osobistej podolog powinien również każdorazowo przed i po wykonanym zabiegu starannie umyć i zdezynfekować dłonie oraz całe ręce.

opinie o Satin