Zaznacz stronę

Przedpłata za zabiegi chirurgiczne

wysokość przedpłaty 200zł
gwarancja rezerwacji terminu

Sprawdź regulamin

KROK PO KROKU:

przejdź kwalifikację

do zabiegu chirurgicznego podczas wizyty stacjonarnej w Satin

Umów termin zabiegu chirurgicznego

na recepcji lub telefonicznie

Czekaj na link do płatności

który otrzymasz na swój adres e-mail lub SMS-em

Zapoznaj się z regulaminem

przedpłat SATIN

Wypełnij formularz płatności

koniecznie podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, żebyśmy wiedzieli komu przyporządkować płatność

Opłać przedpłatę w wysokości 200 zł

w ciągu 24 h od momentu otrzymania linka

Czekaj na potwierdzenie

przyjęcia płatności i skutecznej rezerwacji terminu zabiegu

REGULAMIN PRZEDPŁAT ZA ZABIEGI CHIRURGICZNE

1. Pacjent może zostać zakwalifikowany do Zabiegu Chirurgicznego w trakcie wizyty stacjonarnej w Satin Podologia lub w wyniku konsultacji realizowanej w formie korespondencji e-mail.

2. Rejestracja Pacjentów na Zabiegi Chirurgiczne odbywa się zgodnie z zasadami określonym w rozdziale V Regulaminu, z tą różnicą, że w przypadku Zabiegów Chirurgicznych Pacjent po dokonaniu rejestracji zobowiązany jest do dokonania przedpłaty za wykonany zabieg, która każdorazowo odpowiada kwocie 200 zł (słownie złotych: dwieście i 00/100) („Przedpłata”).

3. W celu umożliwienia Pacjentowi dokonania Przedpłaty, Satin Podologia po dokonaniu rejestracji na Zabieg Chirurgiczny, prześle Pacjentowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail adres łącza internetowego (link) kierującego go do płatności on-line znajdującej się na stronie internetowej www.satin.pl.

4. Rezerwację na Zabieg Chirurgiczny uważa się za dokonaną skutecznie jedynie w przypadku wpłacenia kwoty Przedpłaty na zabieg nie później niż w terminie 24 godzin od chwili przesłania Pacjentowi przez Satin Podologia linka internetowego do płatności Przedpłaty lub danych do płatności w formie przelewu

5. W przypadku braku płatności Przedpłaty on-line w terminie określonym w pkt. 5 powyżej, rezerwacja zostaje anulowana, o czym Pacjent zostaje dodatkowo poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

6. Kwota uiszczonej Przedpłaty zaliczana jest na poczet płatności całej ceny za Zabieg Chirurgiczny w tym znaczeniu, że Pacjent po wykonanym Zabiegu Chirurgicznym uiszcza płatność pomniejszoną o kwotę zapłaconej Przedpłaty.

7. Przedpłata nie podlega zwrotowi na rzecz Pacjenta, w sytuacji, gdy:

7.1. Pacjent nie pojawi się na zarezerwowanej wizycie, w trakcie której planowane było przeprowadzenie Zabiegu Chirurgicznego minimum 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wizyty,

7.2. Pacjent odwoła wizytę, w trakcie której planowane było przeprowadzenie Zabiegu Chirurgicznego, później niż w ciągu 7 dni poprzedzających termin planowanej wizyty,

7.3. Pacjent zmieni termin wizyty, w trakcie której planowane było przeprowadzenie Zabiegu Chirurgicznego po raz drugi.

8. Satin Podologia dokona zwrotu uiszczonej przez Pacjenta Przedpłaty, w sytuacji, gdy:

8.1. Pacjent odwoła wizytę, w trakcie której planowane było przeprowadzenie Zabiegu Chirurgicznego, w terminie wcześniejszym niż 7 dni przed planowaną wizytą, chyba, że jednocześnie wraz z odwołaniem terminu wizyty Pacjent dokona rezerwacji kolejnego terminu, na poczet którego zaliczona zostanie Przedpłata,

8.2. Wizyta zostanie odwołana przez Satin Podologia.

Cały regulamin znajdziesz TUTAJ

opinie o Satin