i podejmujemy szereg działań, mających na celu poszerzanie świadomości na temat troski o zdrowie stóp.